Gedragscode, trainer, ouders & afgevaardigden


Trainers , afgevaardigden en ouders hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van de sportbeoefening van de speler en/of zoon/dochter.

Voor afgevaardigden en ouders hebben we de volgende afspraken :

 

 • Enkel aanmoedigen, het (voetbaltechnisch) coachen is voor de trainer

 • Gelieve geen opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter, dit geldt ook voor de trainers

 • Stimuleren is de boodschap

 • Leer je zoon/dochter om zijn/haar prestatie kritisch te analyseren

 • Ook de keepers dienen zelfstandig te leren voetballen. Aan de ouders van de keepers vragen we om niet achter het doel plaats te nemen.

 • De filosofie van onze opleiding is : de wedstrijd is voor de spelers, de training is voor de trainers

 • Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd

 • Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. Indien nodig

  zal de clubleiding tussenbeide komen.

 • Problemen van de ouders met de trainer moeten in eerste instantie via de trainer opgelost worden en nadien pas met de trainer samen met de jeugdcoördinator. De besprekingen gebeuren enkel op afspraak en zeker niet voor, tijdens of na de wedstrijden/trainingen. De trainer wordt dan ook opgelegd om niet te reageren op kritiek op niet afgesproken momenten. Hij zal steeds bereid zijn jullie op afspraak te woord te staan. Het is de spelers zelf natuurlijk steeds toegestaan om aan hun trainer raad of uitleg te vragen op een beleefde manier.

 • Gedrag bij wedstrijden : wees sportief en respecteer leiding en tegenstrevers.
 • Wangedrag kan leiden tot boetes die je zelf dient te betalen en hierdoor kan

  je ook je zoon/dochter in de problemen brengen inzake speelgelegenheid.